Download

Heej meense, luuster hier
Woar hale weej ien godsnaam òs carnavalsklieër
Surfen òp internet, zelf néje, of particulier
Mar weej zien d’r uut, joa hiélemol uut
Ziede kloar???..., echt woar????
OKE!!!!!

Dizze vasteloavend, is wér gâns vur meej
Moande loépe zuuke, ik bin wér ien 't neej
Ik haaj mien pak nog van vurrig joar
Mar was nie mérum án te zien
Want noa drie daag carnaval, zaat de vurm d’r nie mérien

Refrein:    
Ik bin ien 't neej, ’t ziede zoé joa
ien 't neej, ien 't neej vandaag
Weej wille dânse, weej wille zwiere
Zeker mit dees dolle daag
Bin ien 't neej,’t ziede zoé joa
ien 't neej, zien d’r echt wel uut
roej, gél, gruun en hip, mit en bitje smink òp de snuut

Dit is de creatie, duk en hiél geplaar
Vette combinatie, viende weej nie raar
Joa zoé gut dat nów elk joar
Ge ligt dan wér ien en deuk
Mar as de carnaval dan wér begint, dan wurt het pas echt leuk

Refrein:    
Ik bin ien 't neej, ’t ziede zoé joa
ien 't neej, ien 't neej vandaag
Weej wille dânse, weej wille zwiere
Zeker mit dees dolle daag
Bin ien 't neej,’t ziede zoé joa
ien 't neej, zien d’r echt wel uut
roej, gél, gruun en hip, mit en bitje smink òp de snuut
    
Ik bin ien 't neej, ’t ziede zoé joa
ien 't neej, ien 't neej vandaag
Weej wille dânse, weej wille zwiere
Zeker mit dees dolle daag
Bin ien 't neej,’t ziede zoé joa
ien 't neej, zien d’r echt wel uut
roej, gél, gruun en hip, mit en bitje smink òp de snuut

IK BIN IEN UT NEEJ!!!!!!!


Tekst   : Mariette en Wilbert Vullings
Meziek : Weathergirls

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven