Download

's Maerges wiēr ik wakker, beej ’t kraeje van d’n haan,
Lam as hoonderddūzend, dus mien kop ònder de kraan.
Ik zie d’r gaan nie uut, ’t interessiert meej gen zier,
Ik mòt toch wer gaon knalle, bin zó dol as en stier!

Refrein:
En weej dânse, springe, hósse, 4 daag láng,
Mit de vastelaovend kumt òs laeve echt òp gáng,
Weej bliēve altied fieëste,
En weej gaon tekieër as bieëste!

Roeëd, gael en gruūn, dat is alles um meej hin,
Waor ik ok bin, ik heb ’t bieësteg nao mien zin!
Kiek òs nòw ‘ns hósse, wat is dit toch moj,
bin zó vettig as en vaerke, as ik òp huus an goj!

Refrein:
En weej dânse, springe, hósse, 4 daag láng,
Mit de vastelaovend kumt òs laeve echt òp gáng,
Weej bliēve altied fieëste,
En weej gaon tekieër as bieëste!

’t Wert alieën már látter, zelfs d’n klok is al naor bed,
Ik kiek aens ien mien glaeske, daenk wel dat ik ‘t red,
Gaef meej nog en pilske, dan goj ik hieëlemól los,
Már as de lampe án gaon, goj ik slaope as en os.

Refrein:
En weej dânse, springe, hósse, 4 daag láng,
Mit de vastelaovend kumt òs laeve echt òp gáng,
Weej bliēve altied fieëste,
En weej gaon tekieër as bieëste!

Vanmerge wiēr ik wakker, mit en zwaore kop,
Án ’t aend van d’n aovend, waar ik d’r baovenòp,
Dizze vastelaovend, dit was toch echt te máf!
’t Was ’n bieësteg mojje, naeve de kniēnt áf…

Refrein:
En weej dânse, springe, hósse, 4 daag láng,
Mit de vastelaovend kumt òs laeve echt òp gáng,
Weej bliēve altied fieëste,
En weej gaon tekieër as bieëste!

En weej dânse, springe, hósse, 4 daag láng,
Mit de vastelaovend kumt òs laeve echt òp gáng,
Weej bliēve altied fieëste,
En weej gaon tekieër as bieëste!

Tekst: Loonen, Geurts, Loonen, Neervoort.
Meziek: Pater Moeskroen - Dansen

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven