Ut begint wer, dn kriebel komt noar boaven.
Heb dr zin ien, snel noar de tent.
Mien moiste klier an, want ut is wer vastelaovend
Joa dit feestje is meej niks te gek.

Want goan de lampen uut dan vergeaten weej de rest.
doen weej gek goan uut os dak en zien weej op os best,
zien weej op os best.

Refrein:
Proost mit os op dees drie daag.
Mak plezier en dans tot midden ien de naacht.
En als dn klok sloat zien weej nog lang nie kloar.
Dan goan weej dur tot volgend joar.

Kom now, de band begint te speulen.
Zet ow glas weg, die hedde nie neudig
Goan de vloer op de meense stoan te kieken.
Zet dat licht uut, ut is veuls te fel.

Want goan de lampen uut dan vergeaten weej de rest.
doen weej gek goan uut os dak en zien weej op os best,
zien weej op os best.

Refrein:
Proost mit os op dees drie daag.
Mak plezier en dans tot midden ien de naacht.
En als dn klok sloat zien weej nog lang nie kloar.
Dan goan weej dur tot volgend joar.

Ok op t eind loate weej os echt nie kennen.
Want weej zien JUL en weej zien nog lang nie kloar.
En kiek os now ut licht begint te wennen.
Dus gut mar los duut mit os mit iederien den mug os kennen.

Refrein:
Proost mit os op dees drie daag.
Mak plezier en dans tot midden ien de naacht.
En als dn klok sloat zien weej nog lang nie kloar.
Dan goan weej dur tot volgend joar.

Proost mit os op dees drie daag.
Mak plezier en dans tot midden ien de naacht.
En als dn klok sloat zien weej nog lang nie kloar
Dan goan weej dur tot volgend joar.
Joa weej goan dur tot volgend joar!

 

Tekst: Dennis v.d. Heuvel
Muziek: Cölln Girls

 

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven