Vastealovend 2024 zit d'r wér op. 'T was wér 'n moj seizoen dat ien nóvvember begos en dat carnavalsdinsdág 13 fibberwarie zien làtste hoeëgtepunt kende.

Weej wille alle sponsore, vrijwillgers en kemissies hieël erg veul bedanke vur hun ienzet en iederieën din beejgedrage hed án dit fantastisch seizoen. Már zeker ok de joekskapellenen en alle artiesten vur hun geweldige klanke.
Már we wille ok gaer alle bezuukers van alle activiteiten bedanke vur òwlie komst!

Names Prins Stan d'n Urste, Adjudanten Kai & Roel en hun megjes, 't boerebruudspaar Thomas en Claudia, 't jeugdkwartet Milan, Anna, Floor en Tum en de leeje van de carnavalsverieëneging: HIEËL VEUL BEDANKT vur enne prachtige vastelaovend!

Dees site zeuj d'r hieël kaal uut zien zoonder foto en videomateriaal, de makers daorvan: Dankewel!
Dit jaor hebbe we ok es kritisch gekeke nao os aege PR.
We hope dat ge hed gemerkt dat Esther Lap, Daan van Well en Gerton Peeters mit ondersteuning van Clint Lucassen en Rob Pijpers hier 'n neeje draej àn hebbe gegaeve.
Wat meschien wel 't maeste ien 't oeëg sprong, ware de prachtige ànkondigingsposters die zien gemákt vur òs activiteiten. Die posters zien gemákt dur Jop Janssen, Arno Geurts en Daan van Well. Kéls bedankt daorvur!

'T digitale Knölleke laeft às noeëts te veure. We wille dan ok iederieën bedanke vur alle correcties, opmerkingen, reacties en complimenten!

Laot òw nie gek make, dat doēn weej wel! Tot ien novembér!

De uutslag van de óptocht was as volgt:

Muziek-gezelschappen
1 Joekskapel Krom dur d`n Bocht 380,0 ptn.

Jeugd Kleine Groepen (1-5 pers.)
1 Weej hange van snuupkes an mekaar! 382,5 ptn.
2 De ruut gebroke 377,5 ptn.
3 Ik stoj ien de krânt 367,5 ptn.

Jeugd Grote Groepen (6-.. pers.)
1 Mit de disoballe op de kop, gaon weej dizze vastelaovend veurop! 390,0 ptn.
2 SuperFeestRacer 347,5 ptn.

Eenlingen en Paren
1 De baend 395,0 ptn.
2 Zette gillie same mit Huubse Leen Luuëne òp zien kop? 392,5 ptn.
3 Voetbal kieke 385,0 ptn.

Kleine Groepen (3 t/m 12 pers.)
1 Alles draejt um vastelaovend 415,0 ptn.
2 Is de kogel al dur de kerk? 412,5 ptn.
3 Veur 't jeugdkwartet pákke weej 't groeëts án! 390,0 ptn.
4 Boerebrulluft BabyBoom 377,5 ptn.

Grote Groepen (13 - .. pers.)
1 Weej zien goêd ángekòmme 417,5 ptn.
2 Ôk weej hebbe én Schruufke Los!!! 390,0 ptn.
3 Vastelaovesdroeëme 362,5 ptn.

Wagens
1 Pruuke en draejorgelplezier, mit os drankorgel viere weej de vasteloavend hier! 415,0 ptn.
2 Laot ow nie gek make, weej hebbe un Schruufke Los 390,0 ptn.

Jan van Meijel cup
Weej zien goêd ángekòmme

Stimuleringsprijs van de jury
ik stoj ien de krânt
Mit de disoballe op de kop, gaon weej dizze vastelaovend veurop!

Iederieën din mitduut án d'n optocht kan zich opstelle vanaf 13.30 uur.
Vertrek van de optocht is um 14.11 uur.
Zurg dat ge dan alles klaor het um te vertrekke.
De route is as volgt: St. Catharinastraat – Vullingsstraat – Boodenstraat – St. Catharinastraat – Gussenstraat – Albionstraat – Apolloniastraat – Kapelweg – Kerkplein waor d'n òptocht zal werre ontboonde.

An de meense die woeëne án de route, 't vriendeleke verzuuk um tusse 11.00 en 16.00 gen auto's te parkieëre òp straot.

De opstelling is às volgt (en kunde hier te downloaden):
1 Alles draejt um vastelaovend
2 Joekskapel Krom dur d`n Bocht
3 Vastelaovesdroeëme
4 De ruut gebroke
5 Veur 't jeugdkwartet pákke weej 't groeëts án!
6 Tillevisie kieke
7 SuperFeestRacer
8 De baend
9 Mit de disoballe op de kop, gaon weej dizze vastelaovend veurop!
10 Ik stoj ien de krânt
11 Jeugdprins Milan, Jeugdprinses Anna, Jeugdvorst Floor en Jeugdnar Tum
12 Zette gillie same mit Huubse Leen Luuëne òp zien kop?
13 N.N.
14 Weej hange van snuupkes an mekaar!
15 Pruuke en draejorgelplezier, mit os drankorgel viere weej de vasteloavend hier!
16 Weej zien goêd ángekòmme
17 Is de kogel al dur de kerk?
18 N.N.
19 Laot ow nie gek make, weej hebbe un Schruufke Los
20 Boerebrulluft BabyBoom
21 Ôk weej hebbe én Schruufke Los!!!
22 Prins Stan dun Urste, adjudant Kai en adjudant Roel

Kiek hier vur de details van 't programma

Programma2024

Beej de lottereej tiejes 't Liedjesfestijn zien òp onderstaonde lotnummers prieze gevalle.

uutslaglottereej

Hedde geej òwwe pries nog niet opgehaald, dan kunde òwwe pries tege ienlevering van òw lot tot aend jannewarie beej vurzitter Barry Willems, Blankenberg 2 òphale.
Nim wel urst ff contact mit Barry op: 06 13468319

(uutslag oonder vurbehoud van typfouten)

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven