Weej zien 'n bietje sprakeloos...
Nao mieër dan 'n jaor àn vurbereidingen, is d'r 'n fantastisch 6x11 jubeleejumfieëst naergezet.
Ieën ding kunde nie vurbereide en dat is enthousiasme. Want dur de enthousiaste medewaerking van de veule vreejwilligers, sponsoren, muzikanten en talenten kunne weej terugkieke òp 'n fantastisch 6x11 jubeleejumfieëst.
En we hebbe gezien dat dat enthousiasme is aover geslage òp alle bezuukers, van jong tot âld.

Weej hebbe veule complimenten meuge ontvange en zien d'r gröts òp wat Luuëne hed naergezet. Alle bezuukers bedaankt vur òwlie komst!
Verder wille weej dan ok gaer iederieën hieël veul bedaanke, din òp welke manier dan ok, hed beej gedrage àn dit fantastische evenement!

Vastelaovend vierde nie allieën, dan vierde same!

unnamed

Wilde geej ok gaer de foto van 't Boerebruudspaar, Prins of Jeugdtrio vur de raam hangen?

Hieroonder kunde de foto's gratis ien origineel formaat downloaden um ze zelf af te drukken.
Foto's zien vreej te gebruuke, mits de bron werd vermeld: Jordi Smeets Fotodesign.

Klik mit de rechtermuusknop op de knop download en kies vur ien van de volgend opties (afhankelijk van òw browser) 
"Koppeling opslaan als" (Edge)
"Koppeling opslaan als" (Firefox)
"Link opslaan als" (Chrome)
"Download gekoppeld bestand als" (Safari)
"Gelinkte gegevens opslaan als" (Opera)

Boerebruudspaar Tom Koenen en Janneke Koenen-Bongers  (14 mb)   Download
Prins Rob d'n Derde(10 mb)   Download
Vorst Clint (3 mb)   Download
Nar Wim (5,6 mb)   Download
Trio 2023 (13 mb)   Download
Jeugdtrio (12 mb)   Download
Jeugdprins Daan d'n Vierde (12 mb)   Download
Jeugdvorst Gijs (8 mb)   Download
Jeugdnar Tygo (12 mb)   Download

Mit dank án Jordi Smeets

Naodat prins Frank d'n Urste nao 3 jaor regieëre was òpgenome beej de Âld prinse was 't tied um de 6x11 jubeleejumprins te presentieëre.

Dit jaor was Peter Gillis en Niicol uutgenuuëdegd dur de Kemissie Uutkomme Prins um de bekendmaking van de prins van 2023 te verzörge. En Hatseflats, daor stoond ie dan de 6x11 Jubeleejumprins van 2023.

De prins van CV 't Knölleke van 2023 is gewaore:

Rob Peeters (Rob d'n Derde)
Prins Rob Peeters Rob III s

Rob gut mit zien leus "Laef, lach en geniēt!" dit jaor as Prins Rob d'n Derde veuròp mit de carnaval ien Luuëne.

De 55-jaorige Rob is getrówd mit Karin en hed drie kiender: Fleur, Milou en Jannick en wònt òp 't Òvverbroēk àn de Hoef.

Ien 't dageleks laeve werkt Rob ien Kuuk as werkvurbereider beej Thermo Konstrukties BV.

Ien zien vreeje tied vlágt Rob beej de Veteranen òp zaoterdág.

Carnaval löpt as enne roeje draod dur 't laeve van Rob en Karin. Ze hebbe mekaar lieëre kenne mit carnaval ien Luuëne. Ze viere elk jaor carnaval en daornaeve name ze al mieër dan 22 jaor actief mit d'n òptocht ien Luuëne en Rooj mit Buurtverieëneging 't Ovverbroēk . Rob is ok lid van de Krântekemissie van 't Knölleke die jaorleks zörge vur enne moije Vastelaoveskrânt.

't Carnavalsbloed zit dan ok echt beej hun ien de femilie en d'r zien al mieëdere hoeëgheeje ien de femilie gepassierd. Már dit kieër is de ieër àn Rob zelf. Heej hed d'r dan ok nao 'n jaor waachte hieël veul zin ien.

Òp Carnavalszaoterdág 18 fibberwarie 2023 hâld Prins Rob d'n Derde zien receptie van 19.11 uur tot 21.11 uur , waor ge de meugelekheid hed um Rob te fillisetieëre mit dees uutverkiezing.

📷: Jordi Smeets

Nao 'n prachtige Groeëte Talentenshow was 't tied um nao twieë jaor wér 'n neej jeugdtrio van Luuëne bekend te make. 

Dit jaor bestöt dat dit jaor bestöt uut:

 

Jeugdprins Daan d'n Vierde (Daan van de Molengraft)
Jeugdvorst Gijs (Gijs van Esseveldt)
Jeugdnar Tygo (Tygo Keijsers)

Jeugdtrio 2023 s

Ze zitte alle drie òp 't vurtgezet onderwies òp 't Raayland College.

Daan wònt same mit zien elders Kristel en Ron en zusje Suze àn de Sint Catharinastraot ien Luuëne.
Zien hobby's zien voetballe, tennis, skiën en chille mit zien vriende.

Jeugdvorst Gijs wónt án de Pascherhof mit zien elders Hellen en Bart en zus NIenke.
Gijs duut ien zien vreeje tied gaer voetballe, gamen en chillen mit zien vriende.

Jeugdnar Tygo wónt mit vader Frank en moeder Elvira en zien bruurs Sven en Mirko àn de Wethouder Reintjesstraot.
Heej voetbalt ien zien vreeje tied, zit beej Scouting en duut gaer gamen.

Dus göt dit trio same mit de raod van elf, dansmarietjes en jeugdleiders d'r enne mojje carnaval van make.

Mit hun leus " 't Mákt nie uut mit welke ballen, már dit jaor gaon weej wéraens âlderwets knalle!" göt dit trio same mit de jeugd uut Luuëne veuróp mit carnaval.

't Jeugdtrio hâld òp vreejdag 27 jannewarie um 19.00 uur hun receptie ien de Baank, waor geej de meugelekheid hed um hun te fillicitieëre.

 📷: Jordi Smeets

Jeugdraadsleden

 

Beste jeugd uut Luuëne!

Méschien zien weej wel òp zuuk naor òw, want we gaon de jeugdraod wér samestelle.

• Ge mot òw vurtán vur elk neej seizoen ànmelde (de âlde ànmeldingen en waachtliëste komme te vervalle)
• De groepsgröte is flexibel
• Às ge òw ànmeld vur 9 september, zitte d'r gegarandieërd beej
• De jeugdraod is nie allieën vur jongens!

Waor motte àn voldoen?
• Ge zit òp 't vurtgezet onderwies en òp 11-11-22 ziede 15 jaor of jonger
• Ge wónt ien Luuëne (of ge he d'n staerke biending mit Luuëne)
• Ge wilt d'r mit carnaval 'n groeët fieëst van make!

As dat zoeë is, meld òw dan snel aan vur de jeugdroad, dânsmarietje of méschien wilde wel nar werre!

Ànmelde kan via dit formulier.
Às ge nog vraoge hed dan kunne via dit formulier contact mit òs op neme.

Roy, Bart, Maura en Irma

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven